Porady zawodowe, biznesowe i życiowe - artykuły JakZostać Serwis zawiera porady zawodowe, biznesowe i życiowe. Ścieżki i plan kariery, artykuły branżowe i publikacje prasowe. Sat, 18 Feb 2012 11:40:16 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.3 Grafik komputerowy – jak zostać grafikiem komputerowym /grafik-komputerowy-jak-zostac-grafikiem-komputerowym/ /grafik-komputerowy-jak-zostac-grafikiem-komputerowym/#comments Sat, 18 Feb 2012 11:40:16 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=554 Grafik komputerowy – jak zostać grafikiem komputerowym

Zadaniem grafika komputerowego jest tworzenie projektów graficznych często o charakterze informacyjnym, reklamowym oraz artystycznym. Grafik komputerowy urzeczywistnia projekty tworząc produkt finalny. Narzędziem pracy grafika komputerowego jest komputer oraz oprogramowanie graficzne takie jak np. Corel Draw, Corel Photo Paint czy Adobe Photoshop.

Wykształcenie
Grafikiem komputerowym może zostać każdy. Ważne jest to, że nie trzeba kończyć uczelni wyższej. Lecz należy oczywiście mieć odpowiednie umiejętności.
Na rynku pracy preferowani są absolwenci grafiki komputerowa na kierunku informatyka. Solidne wykształcenie stanowi atut, choć nie jest gwarancją umiejętności. Na początkowym etapie w pracy nowy pracownik na stanowisku grafika komputerowego musi przejść weryfikację. Oceniane jest między innymi: wyczucie estetyczne, zdolności manualne, dokładność, cierpliwość i wyobraźnia.

Idealny grafik komputerowy to człowiek z duszą artysty po szkole plastycznej i absolwent kierunku technicznego, czyli ktoś, kto stworzy dobry pod względem estetycznym projekt i przełoży tę wizję na postać elektroniczną.

Praca
Największa ilość pracy jest w branży reklamowej, która ciągle się rozwija. Dobry grafik nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. Najczęstsze poziomy wynagrodzenia wahają się pomiędzy 2000 – 4000 zł brutto.

]]>
/grafik-komputerowy-jak-zostac-grafikiem-komputerowym/feed/ 0
Jak zostać żołnierzem – źródła użytecznych informacji /jak-zostac-zolnierzem-zrodla-uzytecznych-informacji/ /jak-zostac-zolnierzem-zrodla-uzytecznych-informacji/#comments Thu, 16 Feb 2012 19:06:54 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=541 Stron poświęconych tematyce zdobywania zawodu żołnierza jest już dużo, dlatego ten artykuł będzie po prostu zbiorem przydatnych odnośników, którą przyspieszą proces poszukiwania informacji.

1) ABC służby: ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

http://www.wojsko-polskie.pl/articles/view/14272/29/abc-sluzby-zawodowa-sluzba-wojskowa.html

2) Forum internetowe w serwisie Wojsko-Polskie.pl, gdzie można porozmawiać o sprawach związanych ze zdobywaniem zawodu żołnierza

http://www.wojsko-polskie.pl/forums/view/9

3) „Jak zostać żołnierzem zawodowym?” Rozmowa z ppłk. Grzegorzem Dyrką, wojskowym komendantem uzupełnień w Zielonej Górze.

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?aid=/20080403/lubuskarynkowa/350317196 (podane zostały również płace)

4) Jak zostać szeregowym – procedura przyjęcia na szeregowego zawodowego (dla osób ze środowiska cywilnego)

http://www.wojskowe.info/jak-zostac-szeregowym/

5) Jak zostać podoficerem – dla cywili – procedura przyjęcia na podoficera zawodowego (kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy) dla osób ze środowiska cywilnego

http://www.wojskowe.info/jak-zostac-podoficerem—dla-cywili/

6) Jak zostać podoficerem – dla rezerwistów – procedura przyjęcia na podoficera zawodowego (kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy) dla podoficerów rezerwy

http://www.wojskowe.info/jak-zostac-podoficerem—dla-rezerwistow/

7) Jak zostać oficerem – procedura przyjęcia na oficera zawodowego

http://www.wojskowe.info/jak-zostac-oficerem/

8 ) Zainteresowani tematem mogą być zainteresowani ustawą  z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-11-wrzesnia-2003-r-o-sluzbie-wojskowej-zolnierzy-zawodowych/

9) Jak zostać żołnierzem NSR? http://www.army.mil.pl/index.php/nsr/180

Zbiór informacji na temat:

1. PIERWSZY KROK- NALEŻY UDAĆ SIĘ DO WKU WŁAŚCIWEJ ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA

2. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE

3. KONTRAKT

4. PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY

5. ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY NSR

6. ŚWIADCZENIA DLA PRACODAWCÓW

7. UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW

8. PRZEWIDZIANY DLA ŻOŁNIERZY NSR KATALOG UPRAWNIEŃ I ZACHĘT BĘDZIE OBEJMOWAŁ

9. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

10) Na koniec strona Ministerstwa Obrony Narodowej – „ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM”, a w nim informacje o warunkach przyjęć, wymagania formalne (dokumenty do złożenia) itd.

http://www.mon.gov.pl/pl/strona/93/PG_124_137

 

]]>
/jak-zostac-zolnierzem-zrodla-uzytecznych-informacji/feed/ 0
Jak zostać ochroniarzem / pracownikiem ochrony? /jak-zostac-ochroniarzem-pracownikiem-ochrony/ /jak-zostac-ochroniarzem-pracownikiem-ochrony/#comments Thu, 09 Feb 2012 13:05:14 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=534 W celu zostania ochroniarzem należy ukończyć szkołę policealną. Podczas szkoły policealnej wykładane są zajęcia z:

 • podstaw wykonywania zawodu ochroniarza
 • samoobrony
 • konwojowania
 • ochrony osób
 • ochrony mienia
 • zabezpieczania imprez masowych
 • prawa cywilnego, prawa karnego i materialnego, prawa karnego procesowego, prawa wykroczeń, prawa handlowego i finansowego, prawa pracy.
 • psychologii i etyki
 • pierwszej pomocy
 • kryminologii i kryminalistyki
 • zasad współpracy z Policją

Szkoła kończy się egzaminem wewnętrznym, który (zależnie od szkoły) składa się z części pisemnej oraz praktycznej.

Dzięki uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu możliwe jest otrzymanie tytułu technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Zależnie od miejsca podjęcia pracy w zawodzie ochroniarza może być potrzebna licencja lub też nie. Posiadacz licencji ma szansę na większe zarobki.

Licencje są dwie: a) licencja pracownika ochrony fizycznej (pierwsze i drugiego stopnia) b) licencja pracownika zabezpieczenia technicznego (pierwszego i drugiego stopnia)

WARUNKI UZYSKANIA LICENCJI

Licencja pracownika ochrony fizycznej I

Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Wiek (ukończone lata życia) – 21 lat.

3. Ukończona szkoła (co najmniej) – podstawowa.

4. Zdolność do czynności prawnych – pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym oświadczeniem.

5. Dotychczasowa karalność – osoba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

6. Stosunek do służby wojskowej – uregulowany.

7. Opinia – nienaganna, wydana przez komendanta jednostki Policji.

8. Zdolność fizyczna i psychiczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.

9. Specjalistyczne wykształcenie – dyplom lub świadectwo szkoły lub innejplacówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia lub kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdany egzamin przed komisją.

10. Uprawnienia wynikające z licencji: – bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna, – dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, – konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, – służba w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych.
Dokumenty wymagane na licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia.
Osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Bardzińska 1a, następujące dokumenty:
1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia (wzór PDF) ;

2. Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;

3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP (wzór PDF) ;

4. Zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej z WKU;

5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony pierwszego stopnia;

6. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 – 2,5 cm;

7. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły;

8. Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej I stopnia;
Przy składaniu wym. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D. U. Nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji w kwocie 308,- zł.

Licencja pracownika ochrony fizycznej II

Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

2. Wiek (ukończone lata życia) – 21 lat.

3. Ukończona szkoła (co najmniej) – średnia.

4. Zdolność do czynności prawnych – pełna zdolność do czynności prawnych stwierdzona własnym oświadczeniem.

5. Dotychczasowa karalność – osoba nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.

6. Opinia – nienaganna, wydana przez komendanta jednostki Policji.

7. Zdolność fizyczna i psychiczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim.

8. Specjalistyczne wykształcenie – dyplom lub świadectwo szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia lub kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdany egzamin przed komisją.

9. Uprawnienia wynikające z licencji: – bezpośrednia ochrona fizyczna stała lub doraźna, – dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, – konwojowanie wartości pieniężnych, przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, – służba w specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych, – opracowywanie planu ochrony, – organizowanie i kierowanie zespołami pracowników ochrony fizycznej.
Dokumenty wymagane na licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia.
Osoba ubiegająca się o licencje pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Bardzińska 1a, następujące dokumenty:
1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia (wzór PDF);

2. Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;

3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP(wzór PDF);

4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony drugiego stopnia;

5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 – 2,5 cm;

6. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej;

7. Kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu pracownika ochrony fizycznej II stopnia;
Przy składaniu ww. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (D. U. Nr 114,poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji w kwocie 308,- zł.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I

Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia
1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Wiek (ukończone lata życia) – 18 lat;

3. Zdolność do czynności prawnych – pełna zdolność do czynności prawnych; stwierdzona własnym oświadczeniem;

4. Dotychczasowa karalność – osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5. Opinia – nienaganna, wydana przez komendanta jednostki Policji;

6. Zdolność fizyczna i psychiczna – psychiczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim;

7. Zdolność fizyczna i psychiczna – fizyczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim;

8. Specjalistyczne wykształcenie – wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej lub ukończony kurs pracowników zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów;

9. Uprawnienia wynikające z licencji: – montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych. – montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa i awaryjne otwieranie urządzeń i środków mechanicznych.
Dokumenty wymagane na licencję pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia.
Osoba ubiegająca się o licencje pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Bardzińska 1a, następujące dokumenty:
1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia (wzór PDF) ;

2. Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;

3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP (wzór PDF) ;

4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia;

5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 – 2,5 cm;

6. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, co najmniej zawodowej technicznej o specjalności: elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej;
Przy składaniu ww. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji w kwocie 308,- zł.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II

Wymagania kwalifikacyjne osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia

1. Obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Wiek (ukończone lata życia) – 21 lat;

3. Zdolność do czynności prawnych – pełna zdolność do czynności prawnych; stwierdzona własnym oświadczeniem;

4. Dotychczasowa karalność – osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

5. Opinia – nienaganna, wydana przez komendanta jednostki Policji;

6. Zdolność fizyczna i psychiczna – psychiczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim;

7. Zdolność fizyczna i psychiczna – fizyczna – do wykonywania zadań, stwierdzona orzeczeniem lekarskim;

8. Specjalistyczne wykształcenie – wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej lub stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów;

9. Uprawnienia wynikające z licencji: – montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych. – montaż, eksploatacja, konserwacja, naprawa i awaryjne otwieranie urządzeń i środków mechanicznych. – opracowywanie projektów zabezpieczenia technicznego. – organizowanie i kierowanie zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

Dokumenty wymagane na licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

Osoba ubiegająca się o licencje pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia, w celu wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania licencji, winna osobiście złożyć w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Bardzińska 1a, następujące dokumenty:

1. Wniosek do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie o wydanie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (wzór PDF) ;

2. Kserokopie stron dowodu osobistego zwierających, imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny oraz adres zameldowania na pobyt stały;

3. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, stwierdzone własnoręcznym podpisem w obecności pracownika KWP (wzór PDF) ;

4. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia;

5. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 – 2,5 cm;

6. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, co najmniej średniej technicznej o specjalności: elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej;

Przy składaniu ww. dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich kserokopii, celem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem. Po zakończeniu postępowania administracyjnego i spełnieniu przez osobę ubiegającą się o licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wymogów ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 740 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do wym. ustawy, zainteresowany jest powiadomiony pismem o konieczności uregulowania należności za wydanie licencji w kwocie 308,- zł.

——————-

W artykule wykorzystano materiały ze strony http://www.szczecin.kwp.gov.pl/

]]>
/jak-zostac-ochroniarzem-pracownikiem-ochrony/feed/ 0
Delegacje zagraniczne – kilka ważnych wskazówek /delegacje-zagraniczne-kilka-waznych-wskazowek/ /delegacje-zagraniczne-kilka-waznych-wskazowek/#comments Wed, 01 Feb 2012 17:52:34 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=490 Wyruszając w delegację służbową za granicę warto pamiętać o kilku ważnych sprawach. Pierwsza sprawa to finanse i kwestia diet. Druga sprawa to różnice kulturowe.

Diety na delegacje zagraniczne tabela

(ze względu na brak możliwości edycji podaję co oznaczają kolejne wartości: 1. Państwo 2.Waluta 3. Kwota diety 4. Kwota limitu na nocleg

Wysokość diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu
Państwo Waluta Kwota diety Kwota limitu na nocleg
Afganistan USD 41.00 100.00
Albania EUR 36.00 90.00
Algieria EUR 42.00 100.00
Andora EUR 48.00 120.00
Angola USD 51.00 150.00
Arabia Saudyjska USD 46.00 110.00
Argentyna USD 47.00 100.00
Armenia USD 41.00 80.00
Australia AUD 87.00 190.00
Austria EUR 45.00 100.00
Azerbejdżan USD 45.00 150.00
Bangladesz USD 40.00 120.00
Belgia EUR 45.00 160.00
Białoruś USD 45.00 80.00
Bośnia i Hercegowina EUR 39.00 80.00
Brazylia USD 50.00 120.00
Bułgaria EUR 36.00 80.00
Chile USD 42.00 80.00
Chiny USD 46.00 110.00
Chorwacja EUR 36.00 100.00
Cypr EUR 33.00 70.00
Czechy EUR 33.00 80.00
Dania DKK 324.00 800.00
Egipt USD 49.00 110.00
Ekwador USD 44.00 110.00
Estonia EUR 39.00 90.00
Etiopia USD 49.00 95.00
Finlandia EUR 42.00 135.00
Francja EUR 45.00 120.00
Gibraltar GBP 32.00 140.00
Grecja EUR 45.00 104.00
Gruzja USD 44.00 150.00
Hiszpania EUR 48.00 120.00
Hongkong USD 46.00 160.00
Indie USD 42.00 110.00
Indonezja USD 42.00 110.00
Irak USD 60.00 120.00
Iran EUR 39.00 95.00
Irlandia EUR 45.00 146.00
Islandia EUR 36.00 80.00
Izrael USD 49.00 120.00
Japonia JPY 6900.00 22.00
Jemen USD 41.00 110.00
Jordania USD 38.00 70.00
Kambodża USD 42.00 100.00
Kanada CAD 67.00 160.00
Kazachstan EUR 39.00 100.00
Kenia USD 41.00 90.00
Kirgistan USD 41.00 100.00
Kolumbia USD 41.00 80.00
Kongo, Demokratyczna Republika Konga USD 51.00 140.00
Korea Południowa EUR 36.00 110.00
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna EUR 36.00 160.00
Kostaryka USD 38.00 100.00
Kuba EUR 36.00 80.00
Kuwejt EUR 39.00 180.00
Laos USD 47.00 70.00
Liban USD 49.00 120.00
Libia EUR 39.00 80.00
Liechtenstein CHF 78.00 160.00
Litwa EUR 33.00 80.00
Luksemburg EUR 45.00 160.00
Łotwa EUR 48.00 110.00
Macedonia EUR 33.00 70.00
Malezja USD 42.00 110.00
Malta EUR 42.00 140.00
Maroko EUR 36.00 80.00
Meksyk USD 40.00 80.00
Mołdowa USD 45.00 90.00
Monako EUR 45.00 120.00
Mongolia USD 47.00 100.00
Niderlandy EUR 42.00 120.00
Niemcy EUR 42.00 103.00
Nigeria USD 43.00 150.00
Norwegia NOK 401.00 1200.00
Nowa Zelandia USD 43.00 150.00
Pakistan USD 40.00 100.00
Panama USD 42.00 100.00
Peru USD 43.00 110.00
Portugalia EUR 48.00 85.00
Republika Południowej Afryki USD 45.00 100.00
Rosja USD 50.00 130.00
Rumunia EUR 36.00 70.00
San Marino EUR 42.00 105.00
Senegal EUR 33.00 80.00
Serbia i Czarnogóra EUR 36.00 62.00
Singapur USD 45.00 125.00
Słowacja EUR 33.00 70.00
Słowenia EUR 36.00 80.00
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – Nowy Jork i Waszyngton USD 46.00 200.00
Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – poza Nowym Jorkiem i Waszyngtonem USD 46.00 160.00
Syria USD 42.00 75.00
Szwajcaria CHF 78.00 160.00
Szwecja SEK 351.00 1200.00
Tadżykistan USD 47.00 120.00
Tajlandia USD 42.00 110.00
Tajwan USD 45.00 100.00
Tanzania USD 48.00 110.00
Tunezja USD 45.00 100.00
Turcja EUR 33.00 80.00
Turkmenistan USD 42.00 120.00
Ukraina USD 48.00 100.00
Urugwaj USD 48.00 80.00
Uzbekistan USD 47.00 150.00
Wenezuela USD 39.00 120.00
Węgry EUR 33.00 70.00
Wielka Brytania GBP 32.00 140.00
Wietnam USD 42.00 95.00
Włochy EUR 42.00 105.00
Wybrzeże Kości Słoniowej EUR 33.00 70.00
Zimbabwe USD 42.00 120.00
Zjednoczone Emiraty Arabskie USD 38.00 110.00
~ pozostałe ~ USD 42.00 120.00

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm. )

Dietę oblicza się w następujący sposób:
1) za każdą dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży:
a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej (promowej), przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z ww. zasadami.

Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
1) śniadanie – 15% diety;
2) obiad – 30% diety;
3) kolację – 30% diety;
4) inne wydatki – 25% diety.
Pracownikowi, który otrzymuje za granicą ekwiwalent pieniężny na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli ekwiwalent jest niższy od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety.

Informacje zaczerpnięte z serwisu http://www.money.pl/podatki/informator/diety/diety_z/

Różnice kulturowe – podróże zagraniczne

Druga istotna sprawa podczas podróży zagranicznej to kwestie kulturowe. Jak wiadomo, w biznesie najważniejsza jest etykieta biznesowa. Poruszając się jednak w kręgach międzynarodowych równie ważna jest etykieta towarzyska. Może nam ona zapewnić często uniwersalne sposoby zachowania, które w większości przypadków pozwolą nam zachować się odpowiednio. Jest to jednak tak szeroki temat, że nie da się go opisać w krótkim artykule. Jedyny sposób na poznanie odpowiednich zachowań, jest sprawdzenie w dostępnych źródłach internetowych informacji na temat. Można to zrobić wyszukując przez wyszukiwarkę fraz takich jak: różnice kulturowe w [nazwa kraju], lub różnice kulturowe w biznesie [nazwa kraju].

 

]]>
/delegacje-zagraniczne-kilka-waznych-wskazowek/feed/ 0
10 zasad: jak i gdzie efektywnie szukać pracy? /10-zasad-jak-i-gdzie-efektywnie-szukac-pracy/ /10-zasad-jak-i-gdzie-efektywnie-szukac-pracy/#comments Wed, 18 Jan 2012 10:23:54 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=474 Jak i gdzie efektywnie szukać pracy?

Szukanie pracy, która będzie spełniała nasze oczekiwania, w której będziemy się spełniać i będziemy świetnymi pracownikami to ciężkie zadanie. Jest to temat bardzo rozległy i możnaby o nim napisać grubą książkę, lecz w tym poście zostaną zawarte jedne z najczęstszych i najefektywniejszych sposobów na znalezienie pracy.

Przed rozpoczęciem poszukiwania pracy (1)

Poszukiwanie pracy to trudna i długa sprawa. Aby możliwie najbardziej skrócić ten proces, należy myśleć o tym już podczas edukacji. Na studiach powinno się zdobywać doświadczenie w swojej branży, ale nie tylko w niej. Dla przyszłego pracodawcy ważna jest informacja, że w przeszłości już gdzieś pracowaliśmy, że potrafimy być samodzielni w działaniu, że wykonujemy polecenia służbowe szybko i sprawnie. Z tego powodu z każdego miejsca gdzie pracowaliśmy warto jest zebrać referencje opisuje nas jako pracownika i jakość wykonywanej przez nas pracy.

Należy być elastycznym i mobilnym. Czasem zdarza się tak, że praca którą możemy podjąć nie jest dokładnie tym, czego nas uczono na studiach. Jednak nie należy się ograniczać. Zdobywanie doświadczenia w innych branżach to kolejna edukacja, zbieranie doświadczenia i rozwój. Należy skorzystać z tej szansy. W obecnym czasie, kiedy transport i komunikacja jest na wysokim poziomie, również i nas powinna charakteryzować duża mobilność. Praca w innym mieście, lub częste wyjazdy są teraz normą i powinniśmy być na to gotowi. W niektórych przypadkach może być konieczna nawet zmiana miejsca zamieszkania.

Kiedy dokonamy gruntownej samooceny swoich możliwości i kwalifikacji zawodowych można rozpocząc poszukiwanie odpowiedniej dla nas pracy.

START!

Najbliżsi (2)

Policz szybko w głowie ilu masz znajomych? 50? W takim razie mniej więcej tyle znajomych ma każdy z Twoich najbliższych. Liczba kontaktów znacznie się zwiększa. Nie mówimy tu żadnej protekcji! Jeśli znajomy Twojej siostry szuka osoby na stanowisko, które Ci odpowiada,  to warto byś poszedł na rozmowę. Ta praca być może jest właśnie dla Ciebie. Osoby dobrze Cię znające mogą wystawić Ci dobre referencje przed potencjalnym pracodawcą. Czasem zdarza się, że sami pracodawcy pytają swoich znajomych, czy przypadkiem nie znają odpowiedniej osoby na stanowisko, które jest u nich do obsadzenia. Rekrutacja pracownika potrafi być bardzo kosztowna i poprzez takie zabiegi pracodawcy starają się czasem zaoszczędzić.

Telewizja, radio, prasa (3)

W radio i telewizji (często w kanałach lokalnych) pojawia się coraz więcej programów o pracy, trendach na rynku pracy i popularnych branżach. Warto śledzić te programy już na długo przed rozpoczęciem poszukiwań, gdyż może nas to odpowiednio ukierunkować.
Wiele lokalnych firm umieszcza ogłoszenia w lokalnej, jak również ogólnopolskiej prasie. Z gazetami idzie plus świeżości ogłoszenia. Najciekawsze oferty pracy cieszą się ogromną popularnością, dlatego gazetę należy kupić wcześnie rano i być gotowym na spotkanie rekrutacyjne już tego samego dnia.

Internet (4)

Pod względem zasięgu Internet rośnie bardzo szybko i stał się już kilka lat temu bardzo ważnym kanałem komunikacyjnym. Wiedzą o tym również pracodawcy, którzy umieszczają w sieci bardzo dużo ogłoszeń. Portale poświęcone tematyce pracy zawierają nie tylko ogłoszenia, ale również trendy na rynkach pracy, oraz oferty praktyk i staży, które mogą być idealnym rozpoczęciem kariery. Jedne z większych portali poświęconych tematyce pracy to:

- www.praca.pl
- www.pracuj.pl
- praca.money.pl
- praca.gratka.pl

Biura karier (5)

Biura karier mają za zadanie pomagać w znalezieniu pracy studentom i absolwentom. Biura karier działają jako jednostki informacyjne, szkoleniowe i badawcze. Do biura karier należy się udać w celu sprecyzowania planów zawodowych. Studenci mogą uzyskać informacje o rynku pracy, ofertach pracy (o pracy stałej, tymczasowej, lecz również o praktykach i stażach w Polsce i za granicami kraju). Biura karier dysponują materiałami dydaktycznymi, informatorami i literaturą z zakresu pracy.

Można również skorzystać ze szkoleń, które pozwolą zgłębić konkretną branżę, jak również pozyskać wiedzę pozwalającą na podjęcie pracy w danym zawodzie. Biura karier organizują również spotkania z firmami, które oferują pracę i szukają pracowników w branży wykładanej na uczelni lub danym wydziale.

Listę biur karier i wiele użytecznych informacji znajdziesz pod adresem http://www.pracuj.pl/student-biura-karier.htm

Urząd Pracy (6)

Po zakończeniu nauki np. na uczelni wyższej można się zarejestrować w lokalnym Powiatowym Urzędzie Pracy. Bezrobotni mają prawo wykorzystania z ofert Urzędu Pracy oraz programów pomagających w znalezieniu pracy, w tym ze szkoleń.

Lista powiatowych urzędów pracy dostępna jest na przykład tu: http://hrc.pl/index.php?dzid=37&did=326

Agencja doradztwa personalego (7)

Agencje doradztwa personalnego współpracują z dużymi firmami i na ich zlecenie poszukują pracowników. Często szukają pracowników na stanowiska wysokiego szczebla. Agencje doradztwa personalnego opłaty pobierają od pracodawców je wynajmujących. Aby znaleźć agencje doradztwa personalnego najlepiej skorzystać z wyszukiwarki. Jest ich bardzo dużo i ciągle powstają nowe, stąd trudno o stworzenie listy.

Szukanie pracy via @mail oraz ruszenie w teren z CV (8)

Dobrym sposobem na samodzielne znalezienie pracy jest stworzenie sobie w przeglądarce zakładki z firmami, w których chielibyśmy pracować i odwiedzanie tych stron co kilka dni w celu sprawdzenia, czy nie pojawiły się nowe oferty pracy. Sugerujemy również zapisywanie się na newslettery, które również mogą zawierać informację o nowych stanowiskach. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest to, że będziemy wiedzieć na jakim etapie rozwoju biznesowego jest firma, nad jakimi projektami aktualnie pracuje – może to stanowić ogromny atut podczas rozmowy o pracę!

W przypadku pracy w sprzedaży, np. w sklepie lub restauracji, warto wydrukować kilka kopii swojego CV i odwiedzić firmy, które nas interesują w celu dostarczenia swojego CV. Być może za jakiś czas się do nas odezwą i będziemy mogli udać się na spotkanie. Moment w którym idziemy do firmy musi być odpowiednio przemyślany. Warto udać się do firm przed okresami dużej sprzedaży, np. przed świętami, kiedy to prawdopodobnie będzie potrzebna większa ilość osób do pracy.

Targi pracy, targi branżowe (9)

W celu ułatwienia studentom znalezienia pracy ich marzeń, uczelnie organizują targi pracy. Często są one organizowane na konkretnych wydziałach. Uczelnie zapraszają na nie firmy, które działają w branżach, do których są kształceni studenci danego wydziału. Targi pracy to idealne miejsce do znalezienia pracy. Podczas targów możemy zostawić swoje CV, porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację lub przynajmniej nawiązać wartościowe kontakty. Przy okazji rozmowy z osobami pracującymi w danej branży możemy dowiedzieć się o niej więcej, o jej realiach, problemach i wizji przyszłości. Branżowe targi, które niekoniecznie są związane z uczelniami również stanowią odpowiednie miejsce do szukania wartościowych kontaktów oraz pracy. Targi tego typu nie są zorientowane na szukanie pracowników, lecz samo zapoznanie się z pracownikami może nam dać wiele szans na znalezienie pracy. Pamiętajmy by na targach odważnie podejmować rozmowę i uczestniczyć w dyskusjach – być może ktoś odpowiedzialny za rekrutację zwróci na nas uwagę i poprosi nas o dostarczenie CV do ich firmy.

Daj się poznać, ale pamiętaj o prywatności (10)

Portale społecznościowe są źródłem tak ogromnej ilości danych osobowych, że zdarza się, iż pracodawcy szukają tam pracowników. W portalach tego typu możemy pokazać jakie mamy zainteresowania i w czym jesteśmy dobrzy. Uwaga! Pamiętajmy o prywatności. Nie zdradzajmy o sobie zbyt dużo informacji. Pamiętajmy, by ustawić profil prywatności w ten sposób, by potencjalny pracodawca widział tylko profilowe zdjęcie, by nie miał dostępu do zbyt dużej ilości informacji. Zostawmy tylko to, co może mieć wartość – i to pozytywną!
Dwa najważniejsze portale, które mogą pomóc w znalezieniu pracy to www.goldenline.pl, który służy właśnie do tego celu. Drugi serwis to międzynarodowy portal specjalistów www.linkedin.com. Nie można zapomnieć o serwisie społecznościowym Facebook, który nie został stworzony w tym celu, lecz również jest w ten sposób wykorzystywany.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia w poszukiwaniu pracy.

Źródło grafiki: http://s1.blomedia.pl/lajfmajster.pl/images/2009/10/szukanie-pracy.jpg

]]>
/10-zasad-jak-i-gdzie-efektywnie-szukac-pracy/feed/ 1
Jak założyć bloga i jak go prowadzić? /jak-zalozyc-bloga-i-jak-go-prowadzic/ /jak-zalozyc-bloga-i-jak-go-prowadzic/#comments Thu, 15 Dec 2011 14:39:17 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=448 Blogerów i blogerek w Internecie jest bardzo dużo, lecz tylko nieliczni odnoszą sukces i zyskują wielu stałych czytelników. Dlaczego tak się dzieje? Podstawowym elementem prowadzenia bloga jest poświęcenie odpowiedniej ilości czasu i zapału.

Ciekawy blog może powstać na każdy temat. W Internecie istnieją blogi poświęcone kawie, hodowli zwierząt, samochodom i wielu innym tematom. W każdej tematyce można znaleźć ciekawy blog, który ciekawymi artykułami sprawi, że chętnie do niego wrócimy.

Jak założyć bloga?

W Internecie jest wiele darmowych platform, dzięki którym bloga możemy założyć dosłownie w kilka minut. Nie potrzeba do tego ani własnej domeny, ani serwera. Wystarczy, że wypełnimy formularz, pod jakim ma być osadzony nasz blog, kilka słów o jego tematyce i gotowe.

Najpopularniejsze platformy to: 

Wyżej wymienione platformy zapewniają szybkie i proste utworzenie bloga. Jeśli jednak chcemy prowadzić profesjonalny blog, najlepiej jest zainteresować się platformą WordPress. Jest to platforma dająca ogromne możliwości konfiguracyjne, dzięki którym nasz blog może przyjąć postać taką, jaka nam odpowiada i jaka jest najbardziej odpowiednia dla tematyki, którą poruszamy na blogu. WordPress oferuje setki ciekawych dodatków, dzięki którym blog można wyposażyć w ciekawe funkcjonalności. Platforma WordPress może być uruchomiona bez domeny i serwera, lecz w celu tworzenia bloga na wysokim poziomie i z dużymi możliwościami, to sugerujemy wykupienie serwera (hostingu) oraz domeny (adresu internetowego). Platformę WordPress można wyposażyć w wiele dodatków społecznościowych, które ułatwiają komunikację z czytelnikami, forum, i wiele ciekawych narzędzi, które potrafią wynieść naszego bloga na wyższy poziom.

 

W tym momencie czytasz artykuł na portalu JakZostac.info, który jest oparty właśnie o ten skrypt.

Po stworzeniu bloga, odpowiednim skonfigurowaniu i nadaniu mu pasującego do tematyki wyglądu nie pozostaje nic jak zacząć pisać.

Pierwszy wpis

Jako pierwszy wpis warto napisać o czym będziemy na blogu pisać i jakiej tematyki będziemy dotykać w naszych wpisach. Zawsze warto zachęcić czytających do ponownego odwiedzenia naszego bloga poprzez informację, kiedy należy spodziewać się kolejnego wpisu. Nie należy się zrażać tym, że na początku mało osób czyta nasze artykuły. Czytelnicy przyjdą w momencie, gdyż na blogu będzie dużo wartościowych treści.

Jak pisać bloga?

1. Wartościowa treść

Najważniejszą zasadą prowadzenia wartościowego bloga, to zalecenie pisać ciekawie. Poruszanie tematów, które ludzi nurtują, a o których wiemy całkiem sporo, pozwoli zdobyć dużą rzeszę czytelników. Czasem warto jest dla jednego wpisu poświęcić kilka godzin i napisać artykuł, który odwiedzą tysiące czytelników. Prawdopodobne jest, że wybitny artykuł zostanie zacytowany w wielu miejscach. Możliwe jest, że dzięki ciekawemu wpisowi na Twój blog przyjdzie jeszcze więcej czytelników. Nie szczędź więc czasu i zapału i staraj się pisać tak ciekawie, jak to tylko w danej tematyce możliwe.

2. Pisz posty często, ale nie przesadzaj

Staraj się nie robić zbyt długich przerw między wpisami. Staraj się nigdy nie przekraczać tygodnia pomiędzy kolejnymi postami. Jeden post tygodniowo to chyba minimum (oczywiście wszystko zależy od tematyki bloga). Jeśli wydarzy się coś, przez co nie będziesz mógł/mogła napisać nowej treści, w najbliższej warto się wytłumaczyć (ale oczywiście bez przesady). Pamiętaj, że Twoje wpisy mają czytać ludzie, a człowiek to istota ciekawska. Traktuj czytelników tak, jak Ty chciałbyś/abyś być potraktowany/a. Szanuj swoich czytelników.

3. Zadbaj o autentyczny wizerunek

Pisząc prawdę i wartościowe merytorycznie artykuły z biegiem czasu zyskasz autentyczny wizerunek. Warto o niego dbać, gdyż może przysporzyć samych plusów. Jeśli będziesz na tyle ekspercki/a, że czytelnicy będą Cię cytować na swoich blogach, to znaczy, że Twój blog odniósł sukces. Jeśli nie masz problemów z ujawnianiem w Internecie swoich danych osobowych, to warto napisać (np. na stronie „O mnie”) kilka słów o Twojej pasji, wykształceniu. Nie przesadzaj z informacjami osobistymi – imię wystarczy!

4. Dbaj o swoich czytelników

Blog potrzebuje powietrza. Powietrzem bloga są czytelnicy. Jeśli piszesz bloga, a nie osobisty pamiętnik, oznacza to, że piszesz dla ludzi i chcesz by wszyscy mogli to przeczytać. Staraj się dbać o swoich czytelników i spełniać ich oczekiwania. Postaraj się znaleźć czas na to, by dyskutować z nimi poprzez komentarze.

Dobrym sposobem pokazania czytelnikom, że o nich myślimy, jest podpytywanie ich, o czym chcieliby przeczytać na blogu w najbliższym czasie. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że do nas wrócą!

Staraj się czytać blogi Twoich czytelników, jeśli je posiadają. Miły komentarz na blogu Twojego znajomego utwierdzi go w przekonaniu, że jesteście znajomymi i będzie jeszcze chętniej odwiedzać Twój blog, by dowiedzieć się „co u Ciebie słychać”.

5. Bądź autorytetem w oczach wyszukiwarki

Ten punkt może być dla niektórych bardzo trudny. Aby zaistnieć w wyszukiwarce trzeba mieć przynajmniej minimalną wiedzę na temat pozycjonowania stron internetowych. Nie jest to poradnik dotyczący tej tematyki, więc nie znajdziesz tu informacji jak wypozycjonować bloga w wyszukiwarce, lecz powinieneś/powinnaś wiedzieć, że należy dodać swojego bloga do najsilniejszych katalogów stron, takich jak Onet.pl, Wp.pl, Gazeta.pl i kilku innych. Kiedy wpiszesz w wyszukiwarce „katalog stron www”, odnajdziesz ich wiele. Postaraj się zdobyć kilka linków miesięcznie.

Najważniejsza jednak i tak jest treść Twojego bloga. Jeśli będziesz pisać ciekawie i spełnisz punkty 1,2,3,4 to Twój blog wypromuje się sam. Inni blogerzy sami będą tworzyć linki do Twojego bloga i bez Twojej pomocy zyska on dużą popularność. Najpierw staraj się zyskać popularność pisząc ciekawie, potem dopiero poczytaj o pozycjonowaniu stron internetowych.

6. Co dwie głowy, to nie jedna – szukaj pomocy, wśród czytelników

Jeśli w pewnym momencie zabraknie Ci pomysłów na prowadzenie bloga, nowe tematy i artykuły, zwróć się do najbliższych Ci osób na blogu, czyli do swoich czytelników. Zapytaj ich o czym chcą przeczytać w najbliższym czasie, jaką tematykę miałbyś/miałabyś poruszyć. Jest to bardzo dobry na znalezienie inspiracji, a po drugie umacnia więź pomiędzy Tobą, a Twoimi czytelnikami.

Jeśli nikt Ci nie pomoże, zaproponuj Guest Blogging. Co to takiego? Jest to umożliwienie „osobom z zewnątrz” pisanie artykułów na Twojego bloga. Warto postarać się o stronę lub zakładkę na Twoim blogu zapraszającą do Guest Bloggingu. Napisz tam jakie masz wymagania co do artykułu, jaką może poruszać tematykę, jaką ma mieć długość itp.. Jeśli Twój blog jest popularny, to nie będzie żadnych problemów ze znalezieniem chętnych do publikacji artykułów na Twoim blogu. Artykuł „Jak założyć bloga i jak go prowadzić?” to właśnie przykład Guest Bloggingu. Portal JakZostac.info umożliwia pisanie postów, gdyż jest otwartym blogiem, na którym każdy może pisać, jeśli ma coś ciekawe do opowiedzenia.

7. Nie przesadzaj z reklamami

W pewnym momencie na każdym blogu pojawiają się reklamy. Nie ma w tym nic złego. Skoro bloga odwiedza dużo czytelników, a w jego prowadzenie wkładamy wiele sił i czasu, to warto czerpać z tego jakieś zyski. Kiedy umieszczamy na blogu reklamy należy pamiętać, że nie powinno być ich za dużo. Reklamy na blogu powinny być umiejscowione tak, by czytelnicy nie mieli odczucia, że są one ważniejsze od treści na blogu. Reklamy mają być dodatkiem, a nie celem!

Podsumowanie

Jeśli wyniesiesz z tego artykułu odpowiednie wnioski i wdrożysz je podczas tworzenia i prowadzenia Twojego bloga, z pewnością zyska on duże szanse na odniesienie sukcesu. Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć powodzenia oraz nieograniczonego czasu i zapału.

]]>
/jak-zalozyc-bloga-i-jak-go-prowadzic/feed/ 1
Jak zostać specjalistą od/do spraw wizerunku – Public Relations? /jak-zostac-specjalista-oddo-spraw-wizerunku-public-relations/ /jak-zostac-specjalista-oddo-spraw-wizerunku-public-relations/#comments Thu, 08 Dec 2011 17:02:47 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=442 Jak zostać specjalistą od/do spraw wizerunku – Public Relations?

Wizerunek może posiadać osoba, produkt, jak również przedsiębiorstwo. Wizerunek budowany jest na rynku i w świadomości kontrahentów czy klientów. Wizerunek często decyduje o tym, czy osoba, produkt lub firma odniesie sukces biznesowy. Kreacja wizerunku wchodzi w skład działań podejmowanych w ramach PR, czyli public relations.

Definicja K. Wojcik: „PR jest świadomym, celowym, planowym, systematycznym i długoplanowym oddziaływaniem organizacji, władz, zrzeszeń na publiczność, zwaną otoczeniem, skierowanym na ukształtowanie z nią specyficznej jakości stosunków i układów przy użyciu komunikowania i pielęgnowania kontaktów jako jedynej, klasycznej metody, i podporządkowanie tych wpływów rygorom etycznym”.

Public relations zajmuje się najczęściej specjalista ds. wizerunku. Trzeba podkreślić, że wizerunek jest jednym z najważniejszych kapitałów dla firmy, dlatego też powinien on być świadomie i właściwie kształtowany.

Ekspert ds. wizerunku dba o dobre imię firmy, jej renomę, i podejmowanie walki o przychylność ze strony społeczności.

Obowiązki:

 • Do obowiązków specjalisty do spraw wizerunku należy budowanie dobrych relacji z otoczeniem, a więc z partnerami handlowymi, klientami, władzami lokalnymi, dostawcami, organizacjami konsumenckimi, kontrahentami oraz samymi pracownikami firmy.
 • Ekspert od wizerunku troszczy się on dodatkowo o korzystny wizerunek w mediach, uznawanych obecnie za czwartą władzę, bynajmniej w Polsce.
 • Opinia specjalisty ds. wizerunku jest ważna dla każdego przedsiębiorstwa, które jest świadomego tego, jak bardzo istotna jest jego renoma na rynku, dlatego specjalista nie powinien popełniać błędów.

Wymagania:
Specjalista ds. wizerunku powinien dysponować solidnym wykształceniem, mieć opanowaną nie tylko teorię, ale praktykę wiedzy z danego zakresu. Nie każda osoba ma pewne szanse zostania dobrym specjalistą do spraw PR, ponieważ trzeba posiadać ku temu odpowiednie, wrodzone predyspozycje pod względem osobowościowym. Tylko wówczas w odpowiedni sposób zatroszczy się on o wizerunek firmy lub osoby.

Osoba mająca zamiar zostać specjalistą do spraw wizerunku powinna skończyć studia powiązane z marketingiem lub zarządzaniem. Ponadto kandydat powinien sukcesywnie śledzić prasę branżową i być na topie z nowościami biznesowymi.

Public relations wymaga elastyczności, dużej wiedzy i praktyki.

]]>
/jak-zostac-specjalista-oddo-spraw-wizerunku-public-relations/feed/ 0
Dokształcanie, autorozwój i rozszerzanie wiedzy /doksztalcanie-autorozwoj-i-rozszerzanie-wiedzy-2/ /doksztalcanie-autorozwoj-i-rozszerzanie-wiedzy-2/#comments Thu, 10 Nov 2011 14:36:49 +0000 cenneporadyzyciowe /?p=391 Dokształcanie, autorozwój i rozszerzanie wiedzy

Czy warto się dokształcać? Pytanie jest oczywiście retoryczne. Jednak mimo to niewiele osób po zakończeniu nauki dalej się rozwija naukowo. Większość zapewne nie ma pieniędzy, czasu, lecz niestety również chęci.

Co po zakończeniu nauki

Kiedy kończymy naukę (nieważne, czy liceum, czy technikum, czy studia) wiele osób rzuca książki w kąt, zaczyna myśleć tylko o pracy, karierze i pieniądzach. Jest to ogromny błąd, którego trzeba się wystrzegać.  Mózg człowieka ma tę wspaniałą zdolność, że do późnych lat jest w stanie przyswajać wiedzę. Powinniśmy wszyscy korzystać z tej możliwości i kształcić się całe życie.

Jak się dokształcać po zakończeniu szkoły/uczelni

Dokształcać można się na wiele sposobów.

 • studia podyplomowe. Ta opcja jest skierowana dla absolwentów uczelni wyższych. Studia podyplomowe oferują bardzo wiele kierunków, które oferują bardzo atrakcyjną wiedzę. Kierunki konstruowane są w ten sposób, by uszczegóławiać wiedzę wyniesioną ze studiów wyższych, które często są ogólne. Dodatkową atrakcją takich studiów jest możliwość spotkania się z innymi osobami pracującymi w danej branży i zdobycie wielu kontaktów. (polecam przeczytać artykuł: Dawanie i przyjmowanie wizytówek oraz Small talk – czyli sztuka pierwszej rozmowy). Kolejną atrakcją jest fakt, że na dobrych studiach podyplomowych uczą wykładowcy z najwyższej półki. Oczywistym minusem studiów podyplomowych jest cena. Oscyluje ona między 3 000, a 6 000 zł. Niektórzy pracodawcy są skłonni dofinansować studia podyplomowe dla swojego pracownika, dlatego zachęcamy pytać. Każdy pracodawca wie, że nie ma nic bardziej wartościowego jak dobrze wykształcony pracownik.
 • szkolenia. Szkolenia to jedno, lub kilkudniowe spotkania w małych grupach z wykładowcą, specjalistą w danej dziedzinie, który zapewnia materiały i wykłada określone aspekty wiedzy.  Tematyki szkoleń są zwykle bardzo sprecyzowane. Na szkolenia bardzo często pracodawcy wysyłają swoich pracowników, aby rozszerzyli swoją wiedzę. Ze względu na przynależność do Unii Europejskiej wiele szkoleń jest refundowanych przez Unię w ramach programu  rozwoju kapitału ludzkiego. Polecamy pytać swoich pracodawców o możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Są również organizowane szkolenia darmowe. Polecamy śledzić lokalne wiadomości i strony powiatowych urzędów pracy.
 • samodoszkalanie i kursy. Każdy człowiek, bez względu na to, czy pracuje czy nie, może doszkalać się we własnym zakresie. Różnego rodzaju kursy online odbywające się w Internecie są darmowe i można w nich uczestniczyć. Polecamy również czytanie książek na temat autorozwoju i kursy, które pomagają nam usprawnić logiczne myślenie, szybkie czytanie oraz umiejętność zapamiętywania. Stron z tego rodzaju kursami i internetowymi szkoleniami jest wiele. Zachęcamy  do spróbowania.
 • śledzenie newsów branżowych. Dla wielu branż równie ważne jest śledzenie newsów i wiadomości. Niektóre branże ewoluują szybciej, inne wolniej, lecz należy śledzić i analizować zmiany zawsze. Po pierwsze może mieć to odbicie w jakości naszej pracy, ale również właśnie w samorozwoju. (Polecamy zajrzeć do artykułu: Jak być na czasie z newsami branżowymi)

Dokształcanie, autorozwój i rozszerzanie wiedzy są bardzo ważne dla każdego człowieka. Zachęcamy do pracy nad umiejętnościami, wiedzą i rozwijaniem się o kolejne zdolności. Praca nad sobą pomaga w łatwiejszej realizacji stawianych celów i możliwości stawiania sobie celów coraz to trudniejszych. Najłatwiejszym sposobem na rozwijanie wiedzy jest czytanie książek szkoleniowych i poradników, do czego zachęcamy, gdyż książki to wiedza.

Źródło zdjęcia: http://www.szarmelszejk.pl/wp-content/uploads/2010/11/student_online1.jpg

]]>
/doksztalcanie-autorozwoj-i-rozszerzanie-wiedzy-2/feed/ 1
Jak zostać ratownikiem medycznym? /jak-zostac-ratownikiem-medycznym/ /jak-zostac-ratownikiem-medycznym/#comments Thu, 10 Nov 2011 12:38:26 +0000 admin /?p=386 Jak zostać ratownikiem medycznym?

Aby być osobą uprawnioną do pracy jako ratownik medyczny należy:

 • ukończyć szkołę publiczna policealna lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadać dyplom ratownika medycznego.
 • lub
 • ukończyć uczelnię wyższą i mieć tytuł ratownika medycznego
 • oraz posiadać zdolność do czynności prawnych oraz mieć stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego

Kształcenie ratowników medycznych w Polsce

Tytuł zawodowy ratownika medycznego w Polsce uzyskuje się po skończeniu 2-letniej szkoły policealnej. Po ukończeniu studiów wyższych uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata na kierunku/specjalności ratownictwo medyczne (zgodnie z Klasyfikatorem Zawodów i Specjalności ? tytuł specjalisty ochrony zdrowia na kierunku ratownik medyczny). Absolwenci obydwu ścieżek kształcenia wykonują, w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku, zawód ratownika medycznego.

Ratownicy medyczni najczęściej pracują w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego (P ? podstawowy, S ? specjalistyczny), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), jednostkach GOPR, WOPR, oraz prowadzą szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Ratownik medyczny pracuje w zakładzie opieki zdrowotnej. Osoba taka musi posiadać uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych. Zadaniem ratownika medycznego jest udzielanie pomocy ratowniczej poszkodowanym osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, na profesjonalnym poziomie. Ratownik Medyczny podczas udzielania pomocy korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu (sam jednak nie jest funkcjonariuszem publicznym).

Obowiązkiem ratownika medycznego po wezwaniu jest przybycie na miejsce wezwania, zabezpieczenie miejsca wypadku w celu uniknięcia większej ilości ofiar lub osób poszkodowanych, ocena stanu zdrowia poszkodowanych, udzielenie pierwszej pomocy lub podtrzymywanie funkcji życiowych oraz opieka w trakcie transportu poszkodowanych do szpitala.

Informacje w artykule obowiązują na dzień napisania artykułu, czyli 2011.11.10
Źródło zdjęcia: http://www.pwsz.nysa.pl/rekrutacja/photo/ratownictwo_opinia4.jpg
]]>
/jak-zostac-ratownikiem-medycznym/feed/ 0
Pojęcia bankowe: konto firmowe, zdolność kredytowa /pojecia-bankowe-konto-firmowe-zdolnosc-kredytowa/ /pojecia-bankowe-konto-firmowe-zdolnosc-kredytowa/#comments Tue, 08 Nov 2011 10:07:34 +0000 omega7 /?p=360 Spora część ludzi nie rozumie niuansów dotyczących sektora finansowego. O ile jeszcze pojęcie takie, jak konto firmowe wydaje się dość oczywiste, o tyle przykładowa zdolność kredytowa budzi już wątpliwości. Tymczasem z pewnością opłaca się znać terminy używane przez finansistów . Niepokój przed stosowaniem polecanych narzędzi bankowych czy wzięciem kredytu wynika właśnie z niewiedzy. Nie ma się czym przejmować – wystarczy zaufać profesjonalistom. Oni najlepiej wytłumaczą, czym jest zdolność kredytowa bądź przystępnie objaśnią inne nurtujące nas kwestie. Jednym słowem, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom odbiorców swoich usług. Dzięki temu konto firmowe, przelew albo kapitalizacja odsetek nikogo więcej nie zaskoczą .

 

Konto firmowe obowiązkiem przedsiębiorcy

 

Konto firmowe oraz kredyt inwestycyjny stworzono dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorstw. Posiadanie pierwszego rozwiązania stało się obecnie obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Żeby zachować płynność przepływu kapitału należy założyć odpowiedni rachunek bankowy. Sprawdzone konto firmowe umożliwi realizację transakcji biznesowych, wypłaty pensji, jak również prowadzenie precyzyjnej księgowości. Jeśli zaś chcemy zaciągnąć pożyczkę, wtedy kluczową sprawę dla dalszych działań stanowi tzw. zdolność kredytowa. Bez obaw, wbrew pozorom nie jest ona czymś nadzwyczajnym, choć u wielu konsumentów zainteresowanych kredytem, powoduje szybsze bicie serca. Warto zaznaczyć, iż zdolność kredytowa to po prostu ocena sytuacji materialnej klienta, przeprowadzana w celu minimalizacji ryzyka kredytowego.

 

Zdolność kredytowa zapewnia bezpieczeństwo

 

Okazuje się, że zarówno zdolność kredytowa, jak i konto firmowe są terminami określającymi proste kategorie: dotyczące pewnej procedury  a także usługi bankowej. Oba te narzędzia są stosowane  we wszystkich instytucjach finansowych. Powód jest wręcz banalny. Otóż udzielanie kredytów i prowadzenie indywidualnych rachunków zalicza się do podstawowej grupy świadczeń bankowych. Przy olbrzymiej liczbie pożyczek zdolność kredytowa zapewnia bezpieczeństwo zwrotu kwoty przyznanej wybranemu podmiotowi. Z kolei konto firmowe powstało, gdy prowadzenie działalności gospodarczej stało się bez niego już niemożliwe.

]]>
/pojecia-bankowe-konto-firmowe-zdolnosc-kredytowa/feed/ 0